Selected Academy

Vzdělávání SPORT

Sportovce rozlišujeme vrcholové, udržovací a začínající. Naše vzdělávání je zaměřeno převážně na vrcholové sportovce, kteří se pohybují na nejvyšší úrovni. Těmto sportovcům chceme zajistit dostatečnou finanční gramotnost, která odpovídá nástrahám a nárokům tohoto typu „zaměstnání“.

Pro sportovce

Cílem tohoto vzdělávání je vysvětlení základní problematiky finančního světa včetně finančních nástrah přinášející společenské akce, hazard aj. Snažíme se vysvětlit již od nejnižšího věku pojmy aktivní a pasivní příjem, nutnost správného pojištění a důležitost přemýšlení nad budoucností, aby po skončení aktivní kariéry se dále mohli věnovat tomu co je baví a neubírat se směrem zajistit si práci jen z důvodu zajištění výdělku. Naší snahou je přiblížení příběhů současných sportovců, kteří vydělávali velké peníze, ale svou finanční negramotností se dostali opět na základní startovní čáru. S aktivními prezentacemi, v kterých jsou zohledněné zkušenosti současných sportovců, navštěvujeme jednotlivce i sportovní kluby, ve kterých jsou zastoupeny různé věkové kategorie.

Finanční mentoring

Sportovec, který se stane profesionálem a získá lukrativní smlouvu, často zapomíná na finanční gramotnost a její principy. V tuto chvíli je zde náš čas, kdy se snažíme těmto sportovcům celou tuto situaci hlídat po celou dobu jejich kariéry a snažíme se jejich finance řídit s pomocí našich myšlenek, návodů či efektivních analýz celého trhu a jednotlivých nákupů. Pro profesionály dnes řešíme finance včetně správy investičních společností, jejich space management a cílem je, aby sportovec po spolupráci s námi odcházel do svého sportovního důchodu zajištěný a připravený na druhou etapu svého života, ať už jeho cesty povedou jakýmkoliv směrem.