Selected Academy

Vzdělávání ve společnosti

Každý den jsme vystavováni tlaku současné společnosti. Stres, honba za výdělkem, nejnovější technologie jsou odrazem dnešní společnosti. Velmi často se setkáváme s pojmy vyhoření, šikana, dluhová past, exekuce aj. Naše vzdělávání se zaměřuje na čtyři základní pilíře, které považujeme za nejdůležitější v základní finanční gramotnosti společnosti.

Time-Management

Prvním z pilířů je správné rozvržení času jak pracovního tak soukromého. Naši snahou je seznámení se základními postupy a nástroji pro správné plánování času. Seznamujeme posluchače s nutností umět plánovat, delegovat, stanovovat si cíle od dlouhodobých až po krátkodobé, jak si analyzovat strávený čas a velký důraz klademe na uvědomění si, že čas je nejdražší jednotkou dnešní doby a je důležité s ní nakládat směrem k vlastní spokojenosti.

Stop exekucím

Exekuce obecně jsou velkou bolestí dnešní doby. Našim cílem je seznámit posluchače s tím, jak se v první řadě nedostat do dluhové pasti, s úskalím dnešních finančních institucí, které nabízejí výhodné úvěry prakticky na cokoliv. V druhé řadě, co dělat, když už do dluhové pasti míříme, jak ještě zachránit celou situaci a v poslední řadě co dělat, když už s exekucí zkušenost je a jaké jsou cesty vrátit se do správného fungování a nastavení svých financí.

Osobní koučink

Dnešní doba úplně svádí k neustálému vzdělávání ve všech oblastech, které si dokážeme představit. Při osobním koučinku seznamujeme posluchače s pojmem koučování, jak vypadá osobní koučink, manažerský koučink aj. Našim cílem je dospět k uvědomění si, že v každé oblasti svého života se bez osobního koučinku neobejdeme. Bez znalostí našich schopností a cílů člověk spěje k nenaplnění svého já a člověk padá do pesimistického vnímání světa. Dále seznamujeme posluchače s cestami vedoucí k restartu v případech, kdy se člověk dostane do slepé uličky, jakými jsou např. dluhová past, exekuce, insolvence.

Startup mentoring

Náš život je jako dům. Bez stabilních základů, dostatečného vybavení a správného zastřešení se nám v něm nebude bydlet moc komfortně. Tak jako dům je možné opravit v každé jeho fázi, tak i na nastavení správných cílů a zmapování svého života není pozdě nikdy. Důležité je začít! Našim cílem je ukázat posluchačům jak začít se startupem, na co se zaměřit, jaké otázky si zodpovědět, jaké vstupy využít a na co si dát pozor, aby člověk lidově řečeno nepřepálil start.