Selected Academy

Vzdělávání ve školách

Každý věk vyžaduje jiný typ vzdělávání a tak máme pro každou takovou situaci své vlastní řešení. Soustředíme se na zvýšení finanční gramotnosti jak od nejstarších vysokoškolských studentů, které čekají v brzkých dobách volby správných hypotečních úvěrů, ale i po nejmenší studenty, kteří teprve poznávají sílu svého kapesného.

 

Vysoké školy

Na vysokých školách je vyžadována vysoká odbornost na start životního cyklu se zaměřením na finance. Cílem vzdělání pro naše posluchače je, aby si odnesli základní přehled nastavování portfolií v rámci jejich finančního života v nadcházejícím životě. Seznamujeme je s problematikou dnešního finančního světa a jednotlivými riziky, které je na životní cestě mohou potkat. Měli by také vědět, jak se připravit na případné zdravotní komplikace, které často ohrožují finanční příjem, ale také na ztrátu zaměstnání, krach zaměstnavatele či hladký průběh životní cestou.

 

Střední školy

Pro středoškolské studenty začínáme již od začátku života po první vstup do života dospělé osoby. Cílem vzdělání je připravit studenty na nástrahy, které na ně od spousty obchodníků či institucí čekají. Zároveň je seznamujeme s jednotlivými riziky, které je čekají z pohledu jejich životní cesty. Z přednášky by také měli vědět, jak se připravit na případné zdravotní komplikace, které často ohrožují finanční příjem, ale také na ztrátu zaměstnání, krach zaměstnavatele či hladký průběh životní cestou. Průběhem vzdělání se dozví informace z finančního trhu, fungování peněz, ale také budou mít prostor na zamyšlení se nad svou budoucností z pohledu finančního řízení svého portfolia.

Hlavní podstatou vzdělávání je zde snižování zadluženosti českých občanů již od útlého věku a tedy studentům předávat informace k tomu, jak správě případné financování hledat a na co si dávat pozor. Zmíníme také rozdíl mezi bankovními a nebankovními produkty i lehce „nakousneme“ zákony, které je v tomto ohledu mohou potkat.

 

Základní školy

Pro základní školy máme hned na začátek rozdělení na první a druhý stupeň. Každá skupina žáků vyžaduje jiný typ vzdělávání, aby pro ně byl záživný a dostali to, co od toho očekávají. Pro první stupeň je v první řadě uvědomění toho, co to vůbec peníze jsou a kde se berou. Stejně tak co je to kapesné a jak se k němu stavět nyní, ale také v budoucnu a kde se bere. Včetně toho, co dnes mládež ovlivňuje v rámci nákupů a jejich utrácení tak, aby měli možnost se nad správným rozpočtem mladého rozpočtáře zamyslet.

Oproti tomu studenti, kteří jsou již na druhém stupni se brzy setkají či již setkali s prvními bankovními účty, s mobilními paušály či s první brigádou a naším cílem je naučit tyto studenty správně se k jednotlivým bodům postavit. Cílem vzdělávání je také vysvětlit problematiku nynějších nástrah trhu. Jak se k nástrahám postavit tak, aby postupně nevstoupili v budoucnu do svého zletilého života v jakýchkoliv problémech, ale naopak s chutí, vizí a nadšením pro spokojený život. Tím by také měli vědět, jak správně ke spokojenému životu postupovat alespoň z pohledu finanční jistoty a stability.

 

Mateřské školy

Žáčci v mateřských školách jistě nepotřebují vědět, pro jejich nadcházející roky, co to znamená úvěr či bankovní účet, přesto jim vysvětlujeme, kde se peníze berou, jak vznikly či co pro peníze musejí dělat jejich rodiče. Snažíme se dětem vysvětlit, že pokud jim někdo z rodičů něco nepořizuje, tak to není jen kvůli tomu, že mu to nechtějí pořídit, ale je to především kvůli tomu, že jsou více finančně gramotní a vědí efektivitu emočních nákupů. S dětmi v nejmenším věku pracujeme formou obrázků, kreslení, ale také formou soutěží a her tak, aby je celá přednáška naplňovala.