Každý z nás se více či méně setkal s podobným výrazem. Pro někoho je to cizí slovo, pro někoho, kdo již měl příležitost zajímat se o úvěr na bydlení je pojem mnohem jasnější.

Tři písmena, která ve výsledku představují velmi mnoho. Dle LTV Vám banka stanoví úrokovou sazbu, LTV může rozhodnout zda máte či nemáte na vybranou nemovitost, od LTV se odvíjí výše měsíční splátky,… Našlo by se spoustu dalších vyjádření, které všechny vedou k jednomu…LTV je pro banku číslo 1.

Co to tedy znamená? Jednoduše řečeno hovoří se o úvěru k hodnotě, což znamená finanční výraz vyjadřující poměr mezi úvěrem na bydlení a zástavní hodnotou nemovitosti. Udává se v procentuálním vyjádření např. 80 % LTV, 70 % LTV atd. Číslo značí procento z ceny nemovitosti, z kterého se vypočítá maximální výše úvěru.

Pojďme si uvést pro lepší pochopení příklad:

Vyhlédneme si rodinný dům a odhadce stanoví jeho hodnotu na 2.500.000 Kč. Od banky si vybereme úrokovou sazbu, která spadá do pásma 80 % LTV. Můžeme tedy očekávat, že nám banka poskytne max. 2.000.000 Kč.